Menu

Vyhledávání

Novinky na stránkách ADMINu

Avizujeme změnu termínu konání vzdělávací akce Práva a povinnosti vychovatelů ve školských vzdělávacích zařízeních (podrobnosti na stránce Nabídka vzdělávacích akcí). Původní termín 24. května se mění na 7. června 2019. Nabízíme k prostudování odpovědi na některé otázky ze seminářů k šablonám.
Aktualizace 9. dubna 2019 (vš)

Materiály z členské schůze ADMINu z 22. března 2019 (zápis, plán a rozpočet na r. 2019) jsou k nahlédnutí na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 26. března 2019 (vš)

Byl aktualizován seznam členských organizací na stránce Seznam členů. Jednaosmdesátým členem je Střední škola André Citrőena Boskovice, p. o.
Aktualizace 17. března 2019 (vš)

Pozor změna ke vzdělávací akci "šablony pro DMI" (viz text níže). Po dohodě mezi Školským zařízením pro DVPP a naším spolkem budou účastnické poplatky uhrazeny ze fondů spolku. Proto i přihlášku je třeba adresovat Mgr. Sylvě Nekolové na e-mailovou adresu nekolova@dmhk.cz (původně měly být adresovány na ŠZ DVPP. Prihláška je přílohou pozvánky na členskou schůzi Asociace. Další podrobnosti najdete v pozvánce na vzdělávací akci. Účast na ČS spolu s přihláškou na vzdělávací akci potvrďte do 15. března.

Zveme všechny zájemce o vzdělávání na vzdělávací akci Jak pracovat a podat projekt v rámci "šablon pro DMI"? Akce se uskuteční 22. března 2019 od 9,30 do 13,30 h v DMIŠJ Hradec Králové a k účasti je třeba se individuálně přihlásit u pořadatele Školského zařízení pro DVPP. Hodinu před začátkem se uskuteční členská schůze spolku tamtéž. Pozvánku obdrží účastníci elektronickou poštou.
Aktualizace 28. února 2019 (vš)

Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí je umístěna nabídka tří pro praxi vychovatelů velmi potřebných vzdělávacích akcí v období březen až květen 2019 - diagnostika, krizová intervence a práva a povinnosti vychovatelů. 
Aktualizace 13. února 2019 (vš)

Na stránce Metodické materiály/Organizace práce vychovatele byly umístěny tři metodiky k návykovým látkám (Co dělat, když - intervence pedagoga).
Aktualizace 11. února 2019 (vš)

Oznamujeme, že výroční členská schůze plánovaná na 8. únor se uskuteční až v březnu. Důvodem je, že se schůzí chceme spojit seminář k šablonám OP VVV. S termínem novým schůze budou členské organizace včas seznámeny.
Aktualizece 4. února 2019

Domovy mládeže a internáty mají možnost získat dotaci (podporu) vlastních projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Informační seminář k šablonám pro DMI se koná v Praze dne 19. února. Podrobnosti k semináři a výzvám naleznete ZDE.
Aktualizace 11. ledna 2019

Nabízíme pozvánku k účasti na vzdělávacím programu pro zdravotníky zotavovacích akcí, obecněji pro všechny, kdož se chtějí zdokonalit v poskytování první pomoci. Kurz je vícedenní a je ukončen závěrečnou zkouškou. Podrobnosti naleznete ZDE.

Jménem rady spolku ADMIN ČR přeji zaměstnancům všech našich členských organizací, ale i všech školských ubytovacích zařízení v ČR, hodně pracovních úspěchů, osobní spokojenosti a zdraví v roce 2019.
Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně

Byl aktualizován seznam členských organizací, kterých je k dnešnímu dni 81. Podrobnosti jsou na stránce Seznam členů.
Aktualizace 28. prosince 2018 (vš)

Předsedkyně Asociace krajů požádala MŠMT o větší podporu škol v oblasti primární prevence. Ministrovu odpověď rovněž zveřejňujeme a dáváme tímto na vědomí. 
Aktualizace 10. prosince 2018

Zveme na členskou schůzi spolku dne 7. 12. 2018 do Prahy. Pozvánka ZDE.

Účastníci Celostátní konference pracovníků DMI obdrželi od pořadatelů sadu studijních a metodických materiálů. Podle jejich obsahového zaměření jsme je přiřadili k ostatním materiálům v sekci Metodické materiály a podsekcích Právní předpisy, BOZ a hygiena a Organizace v DM. Přes následující odkaz lze otevřít vystoupení Mgr. Staré, vedoucí odboru MŠMT, která se konference rovněž zúčastnila.
Aktualizace 19. listopadu 2018 (vš)

Zveme všechny domovy mládeže k účasti na Celostátní konferenci pracovníků DMI, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu v Hradci Králové. Podrobnosti jsou v pozvánce ZDE. Upozorňujeme, že termín uzávěrky přihlášek není stanoven z důvodu obvyklého velkého zájmu překračujícího prostorové a organizační možnosti pořadatele. Přijímání přihlášek bude uzavřeno dnem, kdy bude kapacita naplněna. Přihlášky lze podávat pouze elektronicky na v pozvánce uvedenou adresu pracovnice Školského zařízení pro DVPP v HK, které je hlavním pořadatelem konference.
Aktualizace 4. října 2018 (vš)

Zápis a materiály z členské schůze spolku konané ve dnech 17. a 18. května v Brně jsou umístěny na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 5. června 2018 (vš)

GDPR hýbe školstvím. Jistou podporu dostávají školy a školská zařízení od MŠMT. V příloze pod odkazem ZDE nalezenete možná odpovědi i na Vaše otázky.
Aktualizace 31. května 2018 (vš)

Nepřehlédněte Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení. Výklad zařazení vychovatele do 8. platové třídy byl zřejmě ovlivněn internvencí našeho spolku.
Aktualizace 23. května 2018 (vš)

Pozvánka na výjezdní zasedání a ČS Admin ČR ve dnech 17. a 18. května 2018 v Brně. Uzávěrka přihlášek do 27. dubna. Podrobnosti a návratku stáhněte ZDE.
Aktualizace 21. dubna 2018 (vš)

Pozor na airsoftové zbraně!
Airsoftové zbraně spadají podle zákona o zbraních do kat. D a tudíž podléhají omezením. Zbraň nesmí pořizovat, držet nebo nosit osoba mladší 18 let. Nezletilí se tedy nemohou účastnit airoftových klání! Zbraň nelze ani viditelně nosit na veřejných prostranstvích. Sankce při zadržení zbraně policistou (u mladistvého zjišťuje jak k ní přišel a od koho ji má): pokuta - nošení zbraně na veřejnosti až 15 tis., pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek až 50 tis., pořízení, zapůjčení zbraně nezletilému až 30 tis. Kč. Zkrátka - zbraně dětem do rukou nepatří a do domova mládeže také ne. Obdobně platí i pro luky nebo vzduchovky, které však lze použít na dobře organizovaných akcích typu sportovních a kulturních akcí (označené a zabezpečené místo, ochranné pomůcky, odpovědná osoba, jasná pravidla, poučení žáků apod.).
(zpracoval podle informací kpt. PhDr. O. Moravčíka, KŘPKhK 17. 4. 2018 vš)

Na stránce Činnost spolku jsou k dispozici dokumenty schválené na ČS 16. 2. 2018. Na stránkách s metodickými materiály pro vychovatele jsou umístěny dvě metodičky (nezávazné vzory!) k diagnostice a vedení deníku VS.
Aktualizace 19. 3 .2018 (vš)

Na stránce Metodické materiály jsou v jednotlivých sekcích umístěny vybrané dokumenty, které obdrželi účastníci Celostátní konference DM v listopadu 2017.
Aktualizace 6. února 2018 (vš)

Dne 16. února se v Hradci Králové uskuteční členská schůze Asociace. Účast je nutno potvrdit do 8.2. 2018. Pozvánku s návratkou najdete ZDE.
Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí najdete pozvánky na dvě vzdělávací akce. Jedna z nich se uskuteční  v rámci výše uvedené členské schůze.
Aktualizace 27. ledna 2018 (vš)

Novým členem Asociace se stal DM SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově (viz. stránka Seznam členů).
Na základě metodické návštěvy příslušníků cizinecké policie dementujeme informaci, kterou jsme zveřejnili na této stránce 4. 10. 2017, vztahující se k novele zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Z jistého zdroje jsme dostali informaci, že osobní data žáků ubytovaných v DM v rámci hlavní činnosti nemusíme cizinecké policii oznamovat, policie však tvrdí opak.
Aktualizace 17. ledna 2018 (vš)

Členskou základnu Asociace rozšířily organizace: DMaŠJ Karlovy Vary a Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. Počet členských organizací k 1.1.2018 je 75.
Aktualizace 8. ledna 2018

Lektor Mgr. L. Bednář poskytl pořadatelům Konference pracovníků DMI svoji prezentaci, kterou předvedl na uvedené akci. Odkaz najdete na stránce Metodické materiály/Právní předpisy.
Aktualizace 29. listopadu 2017 (vš)

Česká školní inspekce prezentovala v listopadu 2017 metodický materiál s názvem Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů. Doporučujeme ke studiu vedoucím pracovníkům DMI.
V průběhu Celostátní konference pracovníků DMI proběhla řádná volba kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. na další 3 roky. Složení komise najdete na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 14. listopadu 2017 (vš)

Zveřejňujeme Oznámení o termínu voleb do Kontrolní komise spolku dne 10. listopadu.
Aktualizace 1. listopadu 2017 (vš)

Důležitá informace k účasti na Celostátní konferenci pracovníků DMI.
Přihlášení k účasti na konferenci proveďte obratem a výhradně elektronicky prostřednictvím zaslání čitelného skenu obou návratek (přihláška s výběrem programu a objednávka ubytování v příloze pozvánky ZDE) na e-mailovou adresu brzakova@cvkhk.cz. Termín uzávěrky přihlášek není po předchozích zkušenostech určen datem, ale naplněním prostorové kapacity přednáškových místností. Pořadatel po jejím naplnění nebude moci další zájemce uspokojit, a proto doporučujeme reagovat v případě zájmu neprodleně. Upozorňujeme, že na přihlášky zaslané jiným způsobem a na jinou adresu nebude brán zřetel.
Aktualizace 9. října 2017 (vš)

Novela zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, přinesla změny v evidenci ubytovaných osob. To se netýká žáků ubytovaných v rámci hlavní činnosti, ale pokud DM provozuje ubytování osob v rámci doplňkové činnosti (podnikání), pak má povinnost shromažďovat osobní data ubytovaných a poskytovat je České policii. Podrobnosti přímo v zákoně nebo na stránká PČR. Změna zákona nevyvolává potřebu měnit vnitřní řád domova.
Aktualizace 4. října 2017 (vš)

Ministerstvo školství poskytlo výklad k novele práv a povinností ped. pracovníků uvedených ve školském zákonu pod §§ 22a a 22b a k postupu v případě zvlášť závažných porušení povinností žáků (§ 31).
Předsedkyně spolku sděluje, že výjezdní zasedání, které se mělo uskutečnit ve dnech 5. a 6. října 2017 v Brně se překládá na jaro z důvodu časového zaneprázdnění zástupce MŠMT.
Doporučujeme k účasti Celostátní konferenci vychovatelů DMI, která se koná 10. a 11. listopadu 2017 v Hradci Králové. Přihlášky přijímá Školské zařízení pro DVPP KhK.

Přejeme všem pracovníkům DMI úspěšný školní rok 2017/18.
Aktualizace 5. 9. 2017 (vš)

Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí najdete nové informace.
Aktualizace 16. srpna 2017

Sedmdesátým členem Asociace je Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.
Aktualizace 21.6.2017 (vš)

Byl aktualizován seznam členů asociace. Šedesátýmdevátým členem spolku je Střední škola živnostenská v Sokolově.
Aktualizace 15.6.2017 (vš)

Do sekce metodické materiály byly vloženy nové metodičky. Hledejte pod odkazy Pracovní právo a odměňování a Organizace v DM.
Aktualizace 29.5.2017 (vš)

Byl aktualizován seznam členů Asociace.  Šedesátýmosmým členem spolku je Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie v Praze.
Aktualizace 5. 4. 2017 (vš)

V sekci Činnost spolku jsou odkazy na zápis z členské schůze konané dne 24. 2. 2017 a další dokumenty na schůzi projednané, zejména aktualizované návrhy spolku na změny v legislativě (příl. č. 3). Na stránce Metodické materiály v sekci Právní předpisy je umístěn výklad ČŠI k zastupování žáka ve věcech týkajících se vzdělávání.
Aktualizace 4. 3. 2017 (vš)

S časovou prodlevou, ale přeci, byl v sekci Činnost spolku umístěn zápis z členské schůze konané dne 2. 12. 2016 v Praze. Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí jsou uloženy informace o dvou vzdělávacích akcích, které se uskuteční v Hradci Králové v 1. pololetí r. 2017. 
Aktualizace 20. 1. 2017 (vš)

Dne 2. prosince 2016 se uskutečnily volby do orgánů spolku. Kompletně byla zvolená rada a revizní komise byla doplněna o Mgr. L. Šílovou. Předsedkyní spolku byla opět zvolena Mgr. Sylva Nekolová. Aktuální složení obou orgánů je na stránce Činnost spolku.
Aktualizace 8. 12. 2016 (vš)

Dne 2. prosince 2016 se uskuteční členská schůze spolku za účasti vedoucí oddělení MŠMT Mgr. Staré. Pozvánku obdrží členové ADMIN ČR e-mailem, k dispozici je i ZDE.
Na jednání členské schůze bude provedena volba rady a kontrolní komise - kandidátka je ZDE. Dále bude projednán volební řád Asociace, jeho návrh je ZDE.
Aktualizace 1. 12. 2016 (vš)

Ve dnech 5. a 6. 11. 2016 se uskutečnila Celostátní konference pracovníků DMI. Někteří lektoři poskytli pořadateli konference své prezentace. Na stránce Metodické materiály/ Organizace v DM jsou umístěny tři prezentace k problematice omamných a psychotropních látek, inkluzi a motivaci zaměstnanců. Na stránce Metodické materiály/Organizace práce vychovatele jsou pak prezentace k rozvržení pracovní doby, k obsahu a formám VVČ vychovatele a vedení ped. dokumentace. Na stránce Metodické materiály/Právní předpisy je ke stažení nebo přečtení prezentace, kterou si Mgr. Nekolová připravila do dílny na konferenci 2016 (výklad předpisů, požadavky ČŠI aj.)
Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí se ke konferenci vracíme krátkým komentářem a hodnocením akce.
Předsedkyně Asociace oznamuje termín voleb do rady a kontrolní komise. Návrhy lze podávat do 25. 11. 2016.
Aktualizován byla stránka Seznam členů.
Aktualizace 14. 11. 2016 (vš)

Činnost spolku se rozhodl podpořit DM při Obchodní akademii, SOŠ a SOU v Třeboni, stal se novým, už 65. členem. Kontaktní údaje jsou v seznamu členů na stránce Seznam členů. Na stránce Nabídka vzdělávacích akcí jsou základní informace k Celostátní konferenci DM a ke stažení přihláška na ni.
Aktualizace 8. 10. 2016 (vš)

Na stránku Činnost spolku byl umístěn zápis z červnové členské schůze konané v Čes. Budějovicích. Připomínáme možnost účasti na semináři k pedagogické diagnostice dne 7. 10. Podrobnosti na stránce Nabídka vzdělávacích akcí.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá 22. 11. 2016 konferenci Školství 2017. Pozvánku najdete ZDE.
Aktualizace 14. 9. 2016 (vš)

Mimořádná schůze Unie CZESHA přijala za přítomnosti předsedkyně ADMIN ČR Mgr. Nekolové prohlášení, v němž vyjadřuje své výhrady k situaci ve školství.
Aktualizace 28. 6. 2016 (vš)

Na stránku Nabídka vzdělávacích akcí byly umístěny dvě pozvánky na semináře, které se uskuteční v Hradeci Králové v září a říjnu t. r. Máte-li zájem o problematiku návykových látek, tak neopomeňte podat prihlášku už do 30. června! Druhý seminář je vhodný pro všechny, protože s pedagogickou diagnostikou "zápasí" všichni vychovatelé (snad jen ti v 8. platové třídě nemusí...)
Aktualizace 8. 6. 2016 (vš)

Asociace má další dva nové členy - Střední školu polytechnickou v Brně a VOŠ a střední zdravotnickou školu v Hradci Králové. Byl aktualizován seznam členů a některé e-mailové adresy v něm.
Aktualizace 18. 5. 2016 (vš)

Na stránky byla umístěna pozvánka na červnovou členskou schůzi spolku s návratkou v Českých Budějovicích, jejíž součástí bude i vzdělávací akce na téma komunikace a vytváření pozitivního klimatu v DM.
Aktualizace 3. 5. 2016 (vš)

Pozvánku na vzdělávací akci na téma zvládání složitých životních situací najdete ZDE.
Aktualizace 4. 4. 2016 (vš)

Na stránky Adminu byly uloženy následující dokumenty: Zápis z Valné hromady konané dne 26. 2. 2016, zpráva o hospodaření za r. 2015 a rozpočet na rok 2016. Dokumenty jsou umístěny i na stránce Činnost organizace. V rámci Valné hromady se konala vzdělávací akce k některým právním otázkám. Prezentace a studijní materiály jsou umístěny na stránce Metodické materiály/Právní předpisy.
Aktualizace 1.3.2016 (vš)

Na stránky byly uloženy nové Stanovy ADMIN ČR, zapsaný spolek a návrh plánu činnosti na r. 2016.
Aktualizace 24.2.2016 (vš)

Aktualizace členských organizací ADMIN a odkazů na jejich webové stránky na stránce Seznam členů. V současnosti má Asociace 60 členů.
Aktualizace 20.2.2016 (vš)

Aktualizace členských organizací ADMIN a odkazů na jejich webové stránky na stránce Seznam členů.
Aktualizace 10.12.2015 (vš)

Do sekce Metodické materiály/Právní předpisy byl uložen výklad MŠMT k možnosti ubytování a stravování žáků v době, kdy škola své služby neposkytuje (volno ředitele, přípravný týden před maturitou, svátky apod.)
Tematickou zprávu ČŠI
o DM a dotazník najdete pod odkazy v tomto textu nebo na stránce Metodické materiály/Organizace v DM.
Aktualizace 12.11.2015 (vš)

Termín voleb do Rady a Dozorčí rady Asociace je 7. listopadu v Hradci Králové. Přikládáme kandidátní listiny dovolby do Rady a volby Dozorčí rady.
Aktualizace 5.11.2015 (vš)

Pozvánku na Celostátní konferenci DMI (6. a 7. 11. 2015 v Hradci Králové) s návratkami si můžete stáhnout ZDE
Současně zveme na vzdělávací akci Školského zařízení pro DVPP v Hradci Králové na  seminář Využití zážitkové pedagogiky dne 4. 14. 2015. Pozvánku si zde můžete stáhnout, přihlášky pouze přes zmíněné zařízení.
Pod odkazem Metodické materiály/Právní předpisy najdete dokument MŠMT, který orientuje ped. pracovníky při řešení problémového chování žáků (ale i rodičů). Odkazuje na důležité zákony a vyhlášky, které víceméně cituje bez rozsáhlých komentářů, a proto je tento materiál přehledný a jasný.
Do uvedené sekce právních předpisů v metodikách byly umístěny další dva materiály, které pravidelný čtenář našich stránek zaznamenal v Novinkách - ke smlouvám s rodiči a dohledu nad žáky a nově pak základy trestní odpovědnosti a právní výklad MŠMT § 5 odst. 4. vyhl. 108/2005 Sb. ke snížení úplaty za ubytování v DM.
Byl aktualizován seznam členských organizací. Počet našich členů vzrostl na 57.

Aktualizace 24. 10. 2015 (vš)

Jste-li členem OS ADMIN, tak si stáhněte pozvánku na jednání valné hromady, která se uskuteční 1. a 2. října v Kroměříži.

Aktualizace 14. 9. 2015 (vš)

Byl aktualizován seznam členů ADMIN, resp. jména zástupců dvou členských organizací.

Všem pracovníkům členských organizací přeji úspěšný školní rok 2015/16. Mgr. Nekolová, předsedkyně.

Aktualizace 28. srpna 2015 (vš)

Chtěli bychom touto cestou popřát pracovníkům členských organizací i příznivcům naší asociace krásné prázdniny, po náročném školním roce, právem zasloužené. (Nekolová, Šíp, Šílová)

Aktualizace 26. 6. 2015 (vš)

Zveřejnění dokumentů projednaných na Valné hromadě asociace dne 5.6.2015 - zápis z jednání valné hromady, návrh obsahu Kuchařky a analýza dlouhodobých záměrů krajů. Dále přikládáme informaci o konferenci Bezpečná škola, která se uskuteční v září t.r.  Je však třeba se registrovat k účasti.

Aktualizace 22. června 2015 (vš)

Nabízíme k přečtení zápis z jednání 1. Národního kulatého stolu k problematice domovů mládeže, který se konal dne 4. března 2015 na MŠMT v Praze. Bohužel jsme zápis obdrželi až teď, a proto jsme nemohli informovat naše členy a příznivce dříve.

Aktualizace 28. 5. 2015 (vš)

Vítáme mezi námi člena č. 56 - Konzervatoř a VOŠ J. Ježka v Praze. Byla aktualizována stránka Seznam členů.

Aktualizace 12. 5. 2014 (vš)

Zveřejněn článek o stravování ubytovaných žáků v době maturit. Analogicky lze jeho ideu vztáhnout i na možnosti ubytování např. v době přípravného týdne.

Členům asociace nabízíme logovaný vstup na stránky, které jsou neustále aktualizovány i po skončení kurzu pro vychovatele, který organizoval DMIŠJ v Hradci Králové pro vychovatele v letech 2011 - 2012 jako projekt dotovaný z ESF. V "Internetové poradně" najdete prezentace a další metodické materiály, které poskytli lektoři, ucelený soubor studijních materiálů, tzv. skripta pro účastníky kurzu, ale třeba i dokumenty z konferencí DM v elektronické podobě. Účastníci těchto stránek nejsou ničím vázáni a omezováni, jen se od nich očekává, že budou ctít autorská práva a materiály budou užívat pouze pro svoji potřebu. V případě zájmu zašlete žádost o přístupové údaje do Internetové poradny na adresu sip@dmhk.cz (Mgr. V. Šíp, DMIŠJ Hradec Králové).

Aktualizace 27.4.2015 (vš)

Aktualizován byl seznam členů OS, novými členy jsou DM při VOŠ zdravotnické a SZdŠ Trutnov a DM při SŠ automobilní a informatiky v Praze Hostivaři.

Aktualizace 15. 4. 2015 (vš)

Na stránku Činnost asociace byly umístěny dokumenty z valné hromady OS konané dne 20. února 2015 v Hradci Králové. V metodických materiálech na stránce BOZ a hygiena je nově umístěna malá úvaha k problematice dohledu nad nezletilými v DM. V sekci Metodické materiály - Organizace v DM je k přečtení výklad ČSI k povinnosti stravování žáků v DM.

Aktualizace 20 . 3. 2015 (vš)

Byl aktualizován seznam členů OS ADMIN ČR. Seznam je k dispozici ke stažení na stránce Seznam členů, upraveny byly i odkazy na webové stránky domovů (škol).

MŠMT zprovoznilo portál, který nabízí databázi studijních materiálů, které vznikly v průběhu období realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Připojte se na adrese https://databaze.op-vk.cz . K dispozici je i leták.

Aktualizace 9. 2. 2015 (vš)

16. ledna byla přizvána rada Asociace na jednání na MŠMT k problematice DMI. Obsah jednání a závěry jsou k nahlédnutí v zápisu ze schůzky s dr. Rydlem a ing. Mališovou. Bylo dojednáno, že MŠMT poskytne Asociaci odborné vyjádření k některým otázkám činnosti DMI (podněty k jejich řešení byly MŠMT postoupeny v březnu r. 2014 po valné hromadě). Zastavení prací na novele vyhl. 108/2005 Sb. ze strany MŠMT pro finanční náročnost našich návrhů je nemilé, ale nezbývá, než hledat řešení a dále usilovat o změny. V řešení v kontaktu s MŠMT je též nečekaný právní výklad § 5 odst. 4 vyhl. 108/2005 Sb., tj. k důvodům snížení úplaty za ubytavací služby. Veškeré informace z MŠMT neprodleně zveřejníme.

Aktualizace 4. 2. 2015 (vš)

Dne 20. února 2015 se uskuteční v DMIŠJ Hradec Králové valná hromada OS ADMIN ČR. V pozvánce na VH najdete základní informace o obsahu a organizaci jednání a přikládáme i podrobnosti ke vzdělávací akci vedené Dr. J. Svobodou, která proběhne v rámci této akce.

Aktualizace 22. 1. 2015 (vš)

Pracovníkům všech našich členských organizací a příznivcům domovů mládeže v celé republice přejeme hezké Vánoce, zdraví, radost ze života, práci, která má smysl a lidi, s nimiž je Vám dobře. Za radu Asociace domovů mládeže a internátů ČR Mgr. Sylva Nekolová, předsedkyně.

Aktualizace 18.12.2014 (vš)

Na stránce Činnost asociace najdete zápis z Valné hromady a voleb do Rady a Dozorčí rady Asociace konané dne 14. 11. 2014 v Hradeci Králové.

Aktualizace 25.11.2014 (vš)

Na stránku Činnost asociace byly umístěny kandidátní listiny pro volby do Rady a Dozorčí rady Asociace.
Na stránce Seznam členů jsou odkazy na webové stránky členských organizací.
Podněty k obsahu stránek zasílejte na adresu sip@dmhk.cz (Mgr. Vlastimil Šíp, DMIŠJ Hradec Králové)

Aktualizace 12.11.2014 (vš) 

Na stránku Činnost asociace byl umístěn zápis z valné hromady konané ve dnech 9. a 10.10.2014 v Písku. Zde byla uzavřena 1. etapa diskuze k Návrhu koncepce domovů mládeže, který byl zaslán MŠMT s průvodním dopisem (je rovněž obsažen v dokumentu). Na valné hromadě byl oznámen termín voleb do OS ADMIN ČR, které se uskuteční na Konferenci pracovníků DMI v Hradci Králové dne 14.11.2014. Přiložený dokument upřesňuje podmínky, složení přípravného výboru apod. Termín zasílání jmen kandidátů byl prodloužen a vyprší dne 7.11.2014.

Aktualizace 3.11.2014 (vš)

Byly uspořádány stránky a jejich obsah v sekci Metodické materiály. Stávající metodičky a vzory byly zařazeny podle druhu pod odkazy na uvedené stránce. Nenechte se zmást uvedeným počtem článků na stránkách. Nula neznamená, že pod odkazem nic není; jen to, že s články zatím nepracujeme.
K dispozici je logo Asociace ve verzi, která byla schválena na poslední valné hromadě. Členským organizacím se doporučuje umístit logo na vlastní stránky s informací o svém členství v Asociaci a s odkazem na tyto webové stránky.
Na adrese Metodické materiály/Organizace v DM jsou umístěny nezávazné vzory prohlášení zákonných zástupců a zletilých žáků s poněkud pozměněným obsahem, než byly předány v listinné podobě na valné hromadě v Písku. Odkazy na soubory a vysvětlení změny najdete na uvedené stránce.
Na stránku Pracovní právo a odměňování v sekci Metodické materiály byl umístěn Metodický výklad k odměňování máměstka MŠMT J. Fryče (2013).

Aktualizace 31.10.2014 (vš)

Byly aktualizovány Stanovy OS ADMIN ČR z důvodu změny sídla OS. Náhled přes odkaz na domovské stránce nebo ZDE. Současně byl na stránku Unie CZESHA umístěn aktualizovaný seznam zástupců OS ADMIN ČR v krajských radách Unie.

Aktualizace 8.10.2014 (vš)

Odpověď na otázku, zda lze s rodiči uzavírat smlouvy k poskytování ubytovacích a jiných služeb najdete ZDE.

Aktualizace 22.9.2014 (vš)

Pozvánku na Valnou hromadu asociace, která se bude konat 9. - 10. října 2014 v Písku můžete otevřít ZDE.

Aktualizace 9.9.2014 (vš)

Zástupci Asociace jednali dne 23. 6. 2014 na MŠMT o novele vyhlášky 108/2005 Sb. V přiloženém dokumentu najdete návrh na úpravu některých článků vyhlášky, zdůvodnění těchto změn a na konci dokumentu i zápis z jednání. Zájemci, kteří by se chtěli podílet na tvorbě vize budoucnosti domovů (koncepce), hlaste se u předsedkyně Mgr. Nekolové.

MŠMT vydalo dokument Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020. Mnohé z principů a strategických cílů odpovídají záměrům a obsahu ŠVP řady domovů mládeže. Dokument může být pro jejich pedagogické pracovníky inspirativní. Škoda, že Koncepce 2020 nepodporuje více DM a také zrovna nepočítá s jejich účastí na realizaci cílů. Přitom kde jinde jsou tak dobré podmínky pro neformální a informální výchovu jako v našich zařízeních?!

K podrobnostem o Celostátní koferenci pracovníků DMIŠJ se dostanete přes stránku Nabídka vzdělávacích akcí.

Aktualizace 12.8.2014 (vš)

Asociace dala podnět Učitelským novinám k vypracování článku o problematice domovů mládeže a nápad se ujal. Článek, který vyšel v UN 29.4.2014, najdete ZDE.

Aktualizace 6.5.2014 (vš)

Na stránce Činnost spolku je ke stažení nebo nahlédnutí příloha dopisu, který byl zaslán MŠMT k vyjádření. Obsah příloh z valné části vychází ze závěrů pracovních skupin na Valné hromadě dne 21.2. Rozšířena je zejména příloha č. 2, která byla upravena a dopracována po jednání některých členů rady Asociace na MŠMT ČR dne 4.3.2014.

Aktualizace 23.4.2014 (vš)

Na stránce Činnost spolku je ke stažení nebo nahlédnutí sada dokumentů projednaných na Valné hromadě OS ADMIN ČR dne 21. února v Hradci Králové.

Nově byla vytvořena stránka Archiv činnosti spolku, kde najdete dokumenty staršího data vztahující se k činnosti Asociace.

Chceme-li prosadit naše záměry na zlepšení podmínek pro práci domovů mládeže, pak je třeba znát a informovat správné lidi a prosazovat naše zájmy přes vlivné organizace. Jednou z nich je Unie školských asociací ČR - CZESHA.

Aktualizace 14.03.2014 (vš)