Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Organizace práce vychovatele rss

Tato stránka obsahuje metodické materiály ve formě nezávazných vzorů, které mohou pomoci vychovateli v jeho náročné práci.

Pomůcka k provádění pedagogické diagnostiky obsahuje malý diagnostický slovník a ukázku, jak vést záznamy z poznávací činnosti.

Centrálně vypracované metodiky k primární prevenci: Alkohol - Návykové látky - Tabák. (11.02.2019)

Pomůcka k obsahu diagnostické činnosti vychovatele. Pomůcka pro vychovatele jak vést deník výchovné skupiny.

Osnova hodnocení výchovně vzdělávací práce vychovatele - nezávazný vzor, který předpokládá, že vychovatel také na školní rok svoji VVČ plánuje.

Příklad vyplnění deníku VS v části Týdenní program - metodická pomůcka.

Několik metodiček, které lze aplikovat do vlastní práce s žáky a týkají se sociálního učení jako základního obsahu prevence rizikového chování v DM - sebepoznání,  posilování psychické odolnosti; z jiného soudku je dokument socializace.

Zajímat může i odkaz na webové stránky Prevence-info.cz, které nabízejí poměrně široký náhled na problematiku prevence rizikového chování.

Pedagogická dokumentace - metodické poznámky k vedení deníku VS a osobních spisů (2016).

Obsah a formy výchovně vzdělávací činnosti vychovatele v DM - popis práce vychovatele podle katalogu prací, formy přímé ped. činnosti vychovatele (2016).

Zásady rozvržení pracovní doby ped. pracovníků - výklad zákonných předpisů s metodickými poznámkami k rozvržení pracovní doby ped. pracovníků (2016).


Tato kategorie neobsahuje žádné články.