Menu

Vyhledávání

Kontakt

Občanské sdružení  " Asociace domovů mládež a internátů ČR " (The Association of Residence Halls and Dormitories of The Czech Republic)
se sídlem: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové - http: www.domovy-mladeze.cz

Předseda: Mgr. Sylva Nekolová (ředitelka DMIaŠJ Hradec Králové), telefon: 495 540 061, e-mail: nekolova@dmhk.cz

Místopředseda: Bc. Ludmila Pechová, zást. ředitele SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, lpechova@skolacrcb.czisscrcbdm@volny.cz

Datová schránka: i9ebmai

IČO: 22668438