Menu

Vyhledávání

Činnost spolku

Orgány OS ADMIN ČR, zapsaný spolek

Rada ADMIN ČR, z. s.: předsedkyně: Mgr. Sylva Nekolová, místopředseda: Ing. Jan Kosek, členové: Mgr. Dalibor Fiala, Bc. Jana Kašparová, Bc. Jiří Koleš, Mgr. Alena Krabcová, Bc. Pavel Šotola
Kontrolní komise ADMIN ČR, z. s.: předsedkyně: Eva Teplá, místopředseda: Ing. David Hulec,  členka:  Marcela Medková

Dokumenty zapsaného spolku:

Plán a rozpočet:

Čerpání rozpočtovaných prostředků v r. 2022
Rozpočet asociace na r. 2023
Plán práce ADMIN ČR, z.s. r. 2023

Aktualizace 29.3.2023 (ph)