Menu

Vyhledávání

Činnost spolku

Orgány OS ADMIN ČR, zapsaný spolek

Rada ADMIN ČR, z. s.: předsedkyně: Mgr. Sylva Nekolová, místopředsedkyně: Bc. Ludmila Pechová, členové: Mgr. Dalibor Fiala, PaedDr. Hana Hortová, Bc. Jana Kašparová, Ing. Jan Kosek, Bc. Radomíra Neumanová
Kontrolní komise ADMIN ČR, z. s.: předseda: Mgr. Ladislav Frýželka, členové: Mgr. Věra Dostálová (zvoleni na 3 roky od 1.12.2017), změna 22. 3. 2019: Mgr. Radka Slováková

Dokumenty sdružení:

Zápis z jednání členské schůze konané dne 22. března 2019, přílohy: Plán práce na r. 2019, Čerpání prostředků v r. 2018 a rozpočet na r. 2019.

Usnesení členské schůze konané dne 7. prosince 2018

Zápis z jednání členské schůze konané dne 17. a 18. května 2018 v Brně. Přílohy: č. 1 - MŠMT - Informace k přijímání žáků, č. 2 Seznam dokumentů v rámci systému jakosti managementu v DM, č. 3 Postup při úrazech a náhlých onemocněních.

Zápis z jednání členské schůze konané dne 12. února 2018. Schválené dokumenty: Přehled o čerpání finančních prostředků za r. 2017, rozpočet spolku na r. 2018, plán činnosti na r. 2018 a Programové zaměření spolku do r. 2022.

Zápis z jednání členské schůze konané dne 24. února 2017. Přílohy: Přehled o čerpání finančních prostředků v r. 2016 a rozpočet na r. 2017, Plán činnosti spolku na r. 2017. Přílohou č. 3 jsou aktualizované návrhy na změny v legislativě týkající se podmínek činnosti DMI.

Zápis z jednání členské schůze spolku ze dne 2. prosince 2016.

Zápis z jednání členské schůze z. s. konané dne 16. června 2016.

Materiály z Valné hromady konané dne 26. února 2016 v Hradci Králové: zápis z jednání VH, zpráva o hospodaření za rok 2015, rozpočet Asociace na r. 2016.

Zápis z jednání Valné hromady konané dne 6. listopadu 2015 v Hradci Králové (dovolba orgánů).

Zápis z jednání Valné hromady z jednání OS ADMIN ve dnech 4. a 5. května 2015 v Praze.

Dokumenty z Valné hromady konané dne 20. února 2015 v Hradci Králové - zápis z jednání, čerpání fin. prostředků v r. 2015 a rozpočet na r. 2015, plán práce OS na rok 2015 a delegace členů OS ADMIN ČR k jednání na Národním kulatém stolu k DM na MŠMT.

Zápis z Valné hromady konané dne 14. listopadu 2014 v Hradci Králové a výsledky voleb do rady a dozorčí rady Asociace.

Kandidátní listiny do Rady a Dozorčí rady Asociace pro volby konané dne 14.11.2014 byly zde zveřejněny dne 12.11.2014.

Zápis z valné hromady konané dne 9. a 10.10.2014 v Písku, zde mimo jiné projednán Návrh koncepce domovů mládeže (po zasedání doplněn o průvodní dopis adresátovi, tj. MŠMT ČR).
Oznámení o termínu voleb do rady a dozorčí rady Asociace

Zápis z valné hromady konané dne 21.2.2014
Výsledky jednání pracovních skupin na valné hromadě: 1. - koncepce DM, legislativní návrhy, 2. - financování DM, 3. - BOZ v DM
Evaluační dotazník pro rodiče s pokyny

Materiál postoupený MŠMT po jednání valné hromady a následné konzultaci na MŠMT k ekonomickým otázkám - březen 2014

Plán a rozpočet:
Čerpání rozpočtovaných prostředků v r. 2013
Rozpočet asociace na r. 2014
Plán práce OS ADMIN ČR na r. 2014

Starší dokumenty jsou uloženy v archivu.

Aktualizace 23.4.2014 (vš)