Menu

Vyhledávání

Metodické materiály

V této sekci můžete najít metodické a legislativní materiály přímo související s našimi pedagogickými, ekonomickými a dalšími aktivitami, výstupy z jednání se zřizovateli, školskými odbory KÚ a MŠMT, poradnu z oblasti pracovně právních vztahů a odměňování. Pokud máte pocit, že chcete kolegům poskytnout relevantní materiály, neváhejte a zašlete je na adresu nekolova@dmhk.cz, jako předmět uveďte metodika. Tyto budou obratem zveřejněny. Na identický kontakt zasílejte otázky („Co Vás pálí?”) související s činností domovů, zde budou zveřejněny včetně relevantních odpovědí.

Dokumenty jsou členěny do sekcí. Počet článků nula neznamená, že v sekci nic není. Na všech stránkách najdete odkazy na různé dokumenty.


Právní předpisy

Právní předpisy pro činnost DM, odkazy na důležité nebo zajímavé stránky.

Článků: 0

Pracovní právo a odměňování

Dokumenty vztahující se k pracovnímu právu a odměňování zaměstnanců v DM.

Článků: 0

BOZ a hygiena

Dokumenty a materiály k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i žáků a hygieny provozu.

Článků: 0

Organizace v DM

Dokumenty, metodické materiály a nezávazné vzory směrnic, pokynů aj. k organizaci a řízení v DM.

Článků: 0

Organizace práce vychovatele

Metodické materiály a pomůcky pro práci vychovatele.

Článků: 0