Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Pracovní právo a odměňování rss

Tato stránka obsahuje články a komentáře k oblasti pracovního práva a personální práci.

Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků aktualizovaný v r. 2019 s ohledem i na odměňování činností podporovaných z tzv. šablon.

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení - vydalo MŠMT v návaznosti na aktualizaci katalogu prací v r. 2018

Kritéria pracovního hodnocení vychovatelů - jedna z možností...

Dotazy a odpovědi k otázkám pracovního práva a odměňování.

Komentář k vyhlášce 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, konkrétně k pracovní době.

Vzor poučení zaměstnance k výkonu pedagogického dozoru (dohledu) nad žáky. Jedná se o formální pověření nepedagogického pracovníka k víceméně krátkodobému zajištění dohledu nad nezletilými žáky.

Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance školy - vzor.

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k práci ve školství.

Dopis ing. Špirhanzla, vrchního ředitele MŠMT k přeřazování ped. pracovníků do nižších tříd (2012).

Metodický výklad k odměňování z r. 2013 od náměstka ministra J. Fryče má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a v katalogu prací při zařazování jejich zaměstnanců do platových tříd.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.